Trợ giúp

Cổng thông tin điện tử Hợp tác phát triển được thiết kế để chạy tốt nhất với:

Màn hình có độ phân giải 1024x768 Trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên, hoặc trình duyệt Mozilla FireFox 3.5 trở lên.

- Chúng tôi vẫn hỗ trợ các chế độ phân giải màn hình khác (800x600, 1400x1050,…), và các trình duyệt khác (Opera, Safari, Chrome…), nhưng có thể kết quả hiện thị sẽ không được tối ưu.

- Cổng thông tin điện tử Hợp tác phát triển sử dụng font chữ theo mã Unicode dựng sẵn (Precompound Unicode), định dạng UTF-8, có thể hiển thị tốt trong hầu hết các phiên bản IE và Mozilla FireFox

Thăm dò ý kiến
Bạn biết tới website chúng tôi qua phương tiện
Gửi ý kiến  Xem Kết Quả