Liên hệ

Mọi thông tin xin liên hệ Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Số điện thoại 04-38430.333 hoặc 0804.3016;

Email: oda_ferd@mpi.gov.vn

Thăm dò ý kiến
Bạn biết tới website chúng tôi qua phương tiện
Gửi ý kiến  Xem Kết Quả